string(505) "SELECT reg.region_id, reg.region_name, pri.price_id, pri.price_desc, pri.price_amount, pri.price_dis, pri.price_status, pri.price_visibility, pri.price_code, pri.price_redirect_url, pri.price_redirect_code, pri.price_points, pri.price_special_offer FROM a_price pri, a_region reg WHERE reg.region_id=pri.price_region_id AND price_present_id=00071 AND price_status=1 ORDER BY region_position, pri.price_position, case when pri.price_dis <> 0 then pri.price_dis else pri.price_amount end, pri.price_amount" Aquaskipper | Adrop

Aquaskipper

Aquaskipper

Aquaskipper letí po hladině jako vodoměrka. Začátky jsou trochu těžké, ale výsledný efekt připomíná Ježíše kráčejícího po vodě.

Program

Na začátku se dozvíte pár informací ohledně techniky jízdy a pak hurá na vodu. Aquaskipper budete mít k dispozici zhruba 1 hodinu a po tomto čase odejdete úplně promočení, vyřízení, ale šťastní.

Více informací

Popis Cena s DPH Body Objednat
Liberecký kraj


1 hodina (Jablonec nad Nisou) 999 Kč
489 Kč
9.78 Přidat do košíku
Aquaskipper Aquaskipper Aquaskipper