string(505) "SELECT reg.region_id, reg.region_name, pri.price_id, pri.price_desc, pri.price_amount, pri.price_dis, pri.price_status, pri.price_visibility, pri.price_code, pri.price_redirect_url, pri.price_redirect_code, pri.price_points, pri.price_special_offer FROM a_price pri, a_region reg WHERE reg.region_id=pri.price_region_id AND price_present_id=00287 AND price_status=1 ORDER BY region_position, pri.price_position, case when pri.price_dis <> 0 then pri.price_dis else pri.price_amount end, pri.price_amount" Let historickým letadlem Bücker Bü-131 | Adrop

Let historickým letadlem Bücker Bü-131

Let historickým letadlem Bücker Bü-131

Sníte o cestování v čase? Pak stačí jen nastoupit do historického letadla Bücker Bü-131a rázem se ocitnete v třicátých letech minulého století. Jen si představte tu nádheru - výhled na rozprostřenou krajinu z otevřeného kokpitu dvouplošníku, stylová bílá šála vlající na krku, klasické letecké brýle na očích ... Z tohoto fascinujícího výletu do minulosti se Vám ani nebude chtít vracet zpět do reality dnešních dnů.

Program

Let historickým letadlem Bücker Bü-131 se uskuteční pouze za příznivých povětrnostních podmínek. Čeká Vás let v otevřeném kokpitu, proto Vám zapůjčíme letecké brýle, nákrčník nebo šálu a kuklu (kožená pokrývka hlavy). Výška letu je standardních 300 metrů na terénem, rychlost letu činí cca 100 km/h

Více informací

Let historickým letadlem Bücker Bü-131 Let historickým letadlem Bücker Bü-131 Let historickým letadlem Bücker Bü-131