string(505) "SELECT reg.region_id, reg.region_name, pri.price_id, pri.price_desc, pri.price_amount, pri.price_dis, pri.price_status, pri.price_visibility, pri.price_code, pri.price_redirect_url, pri.price_redirect_code, pri.price_points, pri.price_special_offer FROM a_price pri, a_region reg WHERE reg.region_id=pri.price_region_id AND price_present_id=00132 AND price_status=1 ORDER BY region_position, pri.price_position, case when pri.price_dis <> 0 then pri.price_dis else pri.price_amount end, pri.price_amount" Rodeo býk | Adrop

Rodeo býk

Rodeo býk

Technické požadavky

Prostor záboru 8 x 8 m, minimální výška prostoru 3,5 m. Váha jednotlivých dílů až 200 kg, v případě schodů nebo jiných překážek je nutná konzultace. Instalace na rovný a zpevněný povrch. Příkon cca 4 kW ze zdroje o napětí 380 V do 100 m a 16A jistič.

Určeno pro

Děti od 5 let a dospělé.

Počasí

Nejlépe slunečné bez deště.

Počet účastníků

Není omezen.

Sezóna

Celoročně

Cena zahrnuje

Pronájem do 5 hodin provozního času; instalaci, demonstáž a kvalifikovanou obsluhu atrakce; pojištění odpovědnosti provozovatele

Cena nezahrnuje dopravu

7 Kč/km na místo určení a zpět.

Rezervace termínu

Minimálně 14 dní předem

Popis Cena s DPH Body Objednat
Celá ČR


Rodeo na býku 14 930 Kč 298.6 Koupit v eshopu
Rodeo býk Rodeo býk Rodeo býk
univerzální certifikát

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt Adrop


+420 731 203 000